Ποιοι Είμαστε

Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας

 

Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε τη λευχαιμία και άλλες αιματολογικές νόσους 100% ιάσιμες.

Έως ότου όμως το όνειρο αυτό να γίνει πραγματικότητα, η AURORA στοχεύει να βελτιώσει τη φροντίδα που παρέχεται στους ασθενείς, να προσφέρει στήριξη στις οικογένειές τους, να αυξήσει το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών, να ενισχύσει τα ειδικευμένα ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα και αλλού και να συμβάλει στην ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της ογκοαιματολογίας, προάγοντας σταθερά τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων της παγκόσμιας πανεπιστημιακής κοινότητας

Στόχος μας, εν ολίγοις, είναι να βοηθάμε ασθενείς και τις οικογένειες τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης και τραυματικής περιόδου, αλλά και να καταπολεμήσουμε αυτήν τη νόσο αποφασιστικά και αποτελεσματικά.