Ποιοι Είμαστε

Στέγη για Ασθενείς

 

Εστιάζοντας αρχικά στην Αθήνα, η AURORA παρέχει στήριξη προσφέροντας δωρεάν στέγη σε ασθενείς χαμηλού εισοδήματος των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται εκτός Αθήνας, σε συνδυασμό με μια σειρά από υπηρεσίες που βοηθούν ασθενείς και οικογένειες να αντεπεξέρχονται κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου.

Προκειμένου να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή άλλες ειδικές θεραπείες, οι ασθενείς με λευχαιμία στην Ελλάδα αναγκάζονται να μεταβούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα και να παραμείνουν για  μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από το σπίτι τους.

Για πολλούς από αυτούς τους ασθενείς, η οικονομική δυσκολία που συνεπάγεται η απομάκρυνση από το σπίτι τους είναι σημαντική και συχνά αποτελεί τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει την απόφασή τους για το εάν θα υποβληθούν σε θεραπεία.

Στην AURORA πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια, βοηθώντας τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου και προσφέροντας δωρεάν στέγη κοντά στο κύριο κέντρο μεταμοσχεύσεων της πόλης.