Ποιοι Είμαστε

Με Εταιρικές Χορηγίες και το «Εταιρικό Πρόγραμμα Συνεργατών» της AURORA

Εταιρικές χορηγίες

 

Ως Μέλος του Εταιρικού Προγράμματος Συνεργατών, η εταιρεία σας μπορεί να επικοινωνήσει τη δέσμευσή της στην καταπολέμηση των αιματολογικών νόσων τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους μετόχους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και το προσωπικό σας.

Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Εταιρικές Χορηγίες προς την AURORA, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που να ταιριάζει στην επιχειρηματική σας στρατηγική και για τα ανταποδοτικά οφέλη.