Ποιοι Είμαστε

Κληροδοτήματα & Κληρονομιές

Κληροδοτήματα και κληρονομιές

 

Μια δωρεά για την AURORA στη διαθήκη σας συνιστά μια σημαντική πράξη βοήθειας σε ανθρώπους που μάχονται με τη λευχαιμία, το λέμφωμα και άλλες σχετικές αιματολογικές νόσους.

 Συμπεριλαμβάνοντας την AURORA στη διαθήκη σας, δεν θα τιμήσετε απλά τη μνήμη σας: θα βοηθήσετε περισσότερα άτομα από όσα θα μπορούσατε εν ζωή.

 Η Ομάδα της AURORA θα φροντίσει ώστε το κληροδότημά σας να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Το προσωπικό μας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία.